Forfatter Kurt Servé
 
ForsideLofotenPå opdagelsePolarområdetHåndbøgerneSavannen
         
 

Forfattervirksomhed.

Jeg er har arbejdet som forfatter, siden jeg skrev min første bog Skovens Træer sammen med Ritt Bjerregaard for forlaget Gyldendal. Som det fremgår herunder har jeg siden da, skrevet en lang række bøger, målrettet biologi- og natur/teknik undervisningen i folkeskolen og gymnasiet. Jeg er uddannet folkeskolelærer, og har udbygget min uddannelse indenfor biologi og billedkunst. Det har kvalificeret mig til min ansættelse som seminarielektor på Skårup Seminarium. Senere har jeg gennemgået Miljøministeriets uddannelse til Naturvejleder. Denne uddannelse har jeg brugt som skoleleder på Svendborg Natur- og miljøskole. Jeg arbejder nu som freelance naturvejleder.

I hele mit forfatterskab har jeg stræbt efter at skrive enkelt og forståeligt. Mine bøger har været opbygget efter det ”Leksivisuelle Princip”. Herved forstås, at billedet fortæller så langt som muligt og suppleres af teksten. Modsat dette princip er, at billedet illustrerer teksten og få en forklarende billedtekst.

Her er et eksempel på dette princip:

Dyr omkring dig, Biologforbundets forlag      

   

Serien "På opdagelse i naturen":

Ægtyvene - om   havørnen, Elysion.

Dødsfælden - om odderen, Elysion.

Er de farlige? - om vildsvinet, Elysion.

Pas på dem! - om  frøer og tudser, Elysion.

Den lumske tåge - om den hvide stork, Elysion.

Den lydløse dræber - om den store hornugle, Elysion.

 

Serien "Dyr du finder":

Egernet, Elysion.

Rødmusen, Elysion.

Rådyret, Elysion.

På fuglekig, Elysion.

Ræven, Elysion.

På fisketur, Elysion.

 

 
           

Igennem tiden har jeg skrevet en lang række bøger. Til en del af bøgerne har jeg desuden lavet tegningerne. Her skal nævnes:

Skovens Dyr, Gyldendal.

Fugletrækket, Gyldendal.

Polarområdet, Gyldendal.

Laboratoriearbejde – dyr fra havet, Gyldendal.

Dyr og deres føde, Biologforbundets forlag.

Dyr omkring dig, Biologforbundets forlag.

Lofoten - de fiskerige øer, Dafolo.

Den Østafrikanske Savanne, Elysion.

Dyr omkring dig, Kaskelot.

 

Til mange af bøgerne hører arbejdshæfter og lærervejledning.

 

Serien, "De små håndbøger":

Smådyr i bæk, sø og å, Dafolo

Smådyr på lavt vand ved kyst og i vade, Dafolo

Smådyr i skoven, Dafolo

Træer i skoven, Dafolo

Forårsplanter i skoven, Dafolo

 
     

På de følgende sider vil de bøger, der stadig kan købes, blive præsenteret nærmere. Ved hver af disse bøger vil der blive vist et par opslag, der er karakteristiske for den enkelte bog.

Bøgerne kan bestilles direkte hos undertegnede. Leveringen vil ske snarest muligt efter bestillingen. Hertil kommer forsendelse pr. efterkrav til postvæsenets gældende takster.

Du kan maile din bestilling ved at trykke her